Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел пракатика по програма ERASMUS+ за учебната 2016/2017г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за студентски практики по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ за 2016 / 2017 г. Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2016/2017 година Детайлна информация относно възможностите за провеждане на практики, условията за кандидатстване и необходимите документи, са публикувани на уеб-сайта на СУ „Св. Климент Охридски“ (www.unisofia.bg) – Международна дейност – Еразъм+ – Практики

Краен срок за кандидатстване: 17 юни 2016 г., 17:00 ч.

Обява

Условия за кандидатстване

Образци за кандидатстване: