Конкурси

АКТУАЛНИ КОНКУРСИ

Очаквайте скоро информация аз следващия конкурс.

ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2019/2020 г.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2018/2019 г.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2018/2019 г.

Конкурс за втора селекционна процедура за избор на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за академичната 2017/2018 година

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2017/2018 г.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2016/2017 г.