Конкурси

АКТУАЛНИ КОНКУРСИ

Конкурс за мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” за 2022/2023 учебна година

ПРИКЛЮЧИЛИ КОНКУРСИ

Конкурс за мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” за 2021/2022 учебна година

Конкурс за мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” за 2020/2021 г. 

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекционна процедура)

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2020/2021 г.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2019/2020 г. (втора селекционна процедура)

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2019/2020 г.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2018/2019 г.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2018/2019 г.

Конкурс за втора селекционна процедура за избор на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за академичната 2017/2018 година

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2017/2018 г.

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за учебната 2016/2017 г.