Конкурси

 ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Академичнa годинa 2021/2022

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през зимния или летния семестър на 2021/2022 година.

Може да се запознаете с поканата и условията на конкурса тук.

Подробна информация относно участващите факултети, конкретните области на знание, изискванията за нивото на владеене на езика на обучение, броя на мобилностите, тяхната продължителност и финансирането, може да намерите в таблиците за съответния факултет:

Краен срок за кандидатстване: 13 май 2021 г., 17:00 ч.

За контакти:

отдел “Международно сътрудничество”
erasmus@admin.uni-sofia.bg