2. Мобилност между програмни и партниращи страни (КД107)

През настоящата 2019/2020 академична година СУ “Св. Климент Охридски” изпълнява два проекта по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“:

  • Договор № 2019-1-BG01-KA107-061835 за академичните 2019/2021 г.

    Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 38 студентски и 42 преподавателски мобилности, с общ бюджет 256 555 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 8 факултета от СУ (БФ, ФКНФ, ФП, ГГФ, ИФ, ФМИ, ФФ и ФСлФ) с 18 университета-партньори от 13 държави извън Европейския съюз: Албания, Бразилия, Грузия, Израел, Индонезия, Кабо Верде, Казахстан, Мавриций, Мароко, Тайланд, Тунис, Украйна и Япония.

  • Договор № 2018-1-BG01-KA107-047365 за академичните 2018/2020 г.

    Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 55 студентски и 56 преподавателски мобилности, с общ бюджет 364 310 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 10 факултета от СУ (БФ, ФКНФ, СтФ, ФП, ГГФ, ИФ, ЮФ, ФМИ, ФФ и ФСлФ) с 18 университета-партньори от 12 държави извън Европейския съюз.

Информация за конкурса ще бъде обявена на по-късен етап.