II селекция

Конкурс

за обучение

по Програма „Еразъм+“

през летния семестър на академичната 2018/2019 година

 

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година.

Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността, условията за кандидатстване и необходимите документи.

Указания за кандидатстване

Заявление (Образец 1)

Свободни места за Еразъм мобилности по факултети:

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 03 септември – 10 октомври 2018 г., всеки работен ден от 09:00 – 12:00 и от 14:00 – 17:00 часа.

Пакетът документи се подава в отдел „Международно сътрудничество“, Ректорат, стая 5.

 

За контакти и допълнителна информация:

Отдел „Международно сътрудничество“
Ректорат, ет. 1, стая 5
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
Subject: Erasmus 2018/2019
тел.: 02/ 9308220, 9308700