ИФ

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 6 март 2020 г.

Уточнение: Автобиографията и мотивационното писмо се подават на български език.

Уточнение (08.03.2020 г.): Във връзка със заповедта за отмяна на присъствените учебни занятия и масови мероприятия в СУ „Св. Климент Охридски“ отдел „Международно сътрудничество“ отменя всички предвидени интервюта в периода 9-15 март 2020 г.

Кандидатите, чиито конкурси са планирани за този период, ще бъдат класирани на база на подадените от тях документи.