ИФ

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2019 г.

 

ВАЖНО: Всички кандидати, подали документи в онлайн платформата, следва да се явят на интервю на 07.03.2019 г. (четвъртък), 10:30 ч., в Деканата на факултета.