ФЖМК

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Информация и указания за кандидатстване

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа22 февруари – 8 март 2021 г.