ФХФ

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Информация и указания за кандидатстване

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа22 февруари – 8 март 2021 г.

За да кандидатствате трябва да посочите Вашия университетски имейл адрес за връзка, чрез който координаторите от двата университета ще комуникират с Вас. Ако не знаете своя университетски имейл адрес, следвайте инструкциите тук.