I селекция

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2021/2022 година.

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи, в зависимост от факултета в който се обучавате:

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа: 22 февруари – 8 март 2021 г.

Уточнение: Финансирането за Швейцария се осигурява от приемащия университет.