I селекция

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година.

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи, в зависимост от факултета в който се обучавате:

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2018 г. (17.00 часа)

——–

ГРАФИК на провеждане на конкурсите по факултети.

В случай че селекцията предвижда интервю с кандидатите, същите следва да се явят в посоченото време и място на конкурса.

В случай че селекцията предвижда класиране на избраните студенти по документи, от кандидатите не се изисква присъствие по време на провеждане на конкурса.