ФСлФ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2019 г.

ВАЖНО: Кандидатстването за Швейцария не е през електронната платформа, а към факултета. Подават се същите документи и се спазват същите срокове.

Резултатите ще бъдат обявени на 26.03.2019 г. и ще бъдат видими в профилите на всеки от кандидатите в платформата за кандидатстване по Програма “Еразъм+”.