ФНОИ

ФАКУЛТЕТ ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВАТА

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2019 г.

ВАЖНО: Всички кандидати, подали документи в онлайн платформата, следва да се явят на интервю на 13.03.2019 г. (сряда), 10:30 ч., в кабинет 222 във факултета.

Резултатите ще бъдат обявени на 26.03.2019 г. и ще бъдат видими в профилите на всеки от кандидатите в платформата за кандидатстване по Програма “Еразъм+”.