ФКНФ

ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2018 г. (17.00 часа)

 

Интервюта с кандидатите ще се проведат както следва:

 • ЦИЕК (Арабистика; Японистика; Китаистика; Кореистика; Южна, Източна и ЮИ Азия; Индология; Иранистика; Арменистика и кавказология) – по документи
 • Френска филология – 07.03.2018 г. (сряда), 14:30 ч., Ректорат, кабинет 170
 • Испанска филология – по документи
 • Немска филология – по документи
 • Португалска филология – 12.03.2018 г. (понеделник), 12:00 ч., блок 3, кабинет 218
 • Класическа филология – 12.03.2018 г. (понеделник), 14:00 ч., Ректорат, кабинет 183
 • Новогръцка филология – по документи
 • Румънска филология – по документи
 • Италианска филология – 13.03.2018 г. (вторник), 12:00 ч., Ректорат, кабинет 181
 • Английска филология – по документи
 • Унгарска филология – по документи
 • Тюркология – 14.03.2018 г. (сряда), 14:00 ч., ЦИЕК, кабинет по тюркология
 • ЕС и европейска интеграция – по документи
 • Скандинавистика – по документи