ФЖМК

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2018 г. (17.00 часа)

 

Интервю с кандидатите ще се проведе на 15.03.2018 г. (четвъртък), 13:00ч., в зала 29 на Факултета по журналистика и масови комуникации.