ФЖМК

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2019 г.

ВАЖНО: Всички кандидати, подали документи в онлайн платформата, следва да се явят на интервю на 07.03.2019 г. (четвъртък), 10:00 ч., в зала 29 на ФЖМК.

Резултатите ще бъдат обявени на 26.03.2019 г. и ще бъдат видими в профилите на всеки от кандидатите в платформата за кандидатстване по Програма “Еразъм+”.