ФХФ

ФАКУЛТЕТ ПО ХИМИЯ И ФАРМАЦИЯ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 6 март 2020 г.

Уточнение: Автобиографията и мотивационното писмо се подават на български език.

Уточнение (13.03.2020 г.): Във връзка със заповедта на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус) отдел „Международно сътрудничество“ отменя всички предвидени интервюта.

Кандидатите ще бъдат класирани на база на подадените от тях документи.