ФФ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи.

Еразъм договори за студентска мобилност

Указания за кандидатстване

Необходими документи

Грантове по държави

Срок за кандидатстване чрез електронната платформа20 февруари – 06 март 2018 г. (17.00 часа)

 

Интервюта с кандидатите ще се проведат както следва:

  • Социология – 07.03.2018 г. (сряда), 13:00 ч., блок 4, кабинет 411
  • Културология – 13.03.2018 г. (вторник), 15:00 ч., блок 1, зала 409
  • Психология – 14.03.2018 г. (сряда), 11:00 ч., Ректорат, зала 63
  • Европеистика – 14.03.2018 г. (сряда), 14:00 ч., блок 2, зала 402
  • Философия – 15.03.2018 г. (четвъртък), 10:00 ч., Ректорат, кабинет 52
  • Библиотечно-информационни науки – 15.03.2018 г. (четвъртък), 12:30, блок 1, зала 45
  • Политология – 16.03.2018 г. (петък), 11:00 ч., блок 4, зала 302
  • Публична администрация – 19.03.2018 г., 14:00 ч., блок 4, зала 109