Кандидатстване

Програма „Еразъм+ “ Ви предоставя възможност за временно обучение в европейски университети – партньори на Софийски университет без заплащане на такси. Това е шанс да придобиете международен опит, да усъвършенствате езиковите си умения, да се запознаете с културите на различни държави.

Моля, запознайте се с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване в зависимост от Вашия факултет и конкурса, за който подавате документите си.

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година – I селекция