Вече сте избран?

УВАЖАЕМИ ЕРАЗЪМ СТУДЕНТИ, МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ В ИНСТРУКЦИИТЕ!

С цел улесняване на комуникацията между Вас и координаторите от отдел „Международно сътрудничество“ на СУ, както и с координаторите от приемащия университет, моля да следите редовно електронната си поща за информация, касаеща Вашата мобилност.

Моля, обърнете внимание на академичната година, през която осъществявате своята Еразъм мобилност, и следвайте насоките, отнасящи се до съответната учебна година!


Информация за мобилност с цел обучение през 2024/2025 академична година

Информация за мобилност с цел обучение през 2023/2024 академична година