Формуляри

Моля, обърнете внимание на академичната година година, през която осъществявате своята Еразъм мобилност, и използвайте единствено формулярите, отнасящи се до съответната учебна година!

Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2019/2020 година

Learning agreement for studies form 2019-2020

Learning agreement for studies guidelines

Arrival/Departure Certificate

LA DURING MOBILITY 2019-2020 – Outgoing – Да се използва при нанасяне на промени по време на мобилността.


Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2018/2019 година

Learning agreement for studies form 2018-2019

Learning agreement for studies guidelines

Arrival/Departure Certificate

LA DURING MOBILITY 2018-2019 – Outgoing – Да се използва при нанасяне на промени по време на мобилността.