Формуляри

Моля, обърнете внимание на академичната година година, през която осъществявате своята Еразъм мобилност, и използвайте единствено формулярите, отнасящи се до съответната учебна година!

Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2020/2021 година

Инструкции за попълване на Online Learning Agreement for studies 2020-2021

Arrival/Departure Certificate


Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2019/2020 година

Learning agreement for studies form 2019-2020

Learning agreement for studies guidelines

Arrival/Departure Certificate

LA DURING MOBILITY 2019-2020 – Outgoing – Да се използва при нанасяне на промени по време на мобилността.