Формуляри

Моля, обърнете внимание на академичната година, през която осъществявате своята Еразъм мобилност, и използвайте единствено формулярите, отнасящи се до съответната учебна година!

Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2022/2023 година

1. ONLINE LEARNING AGREEMENT

2. CERTIFICATE FOR DURATION OF STUDIES


Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2021/2022 година

1. LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES:

Вариант A. Университетът, в който ще се обучавате, приема попълнен и подписан Learning agreement във формат на .pdf файл:

Вариант Б. Университетът, в който ще се обучавате, изисква задължително попълване на Learning agreement в онлайн формат през платформата на Online Learning Agreement (OLA).

2. CERTIFICATE FOR DURATION OF STUDIES