Формуляри

Моля, обърнете внимание на академичната година, през която осъществявате своята Еразъм мобилност, и използвайте единствено формулярите, отнасящи се до съответната учебна година!

Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2024/2025 година

1. ONLINE LEARNING AGREEMENT

2. CERTIFICATE FOR DURATION OF STUDIES

Документи за студенти, осъществяващи мобилност през академичната 2023/2024 година

1. ONLINE LEARNING AGREEMENT

2. CERTIFICATE FOR DURATION OF STUDIES