Студенти със специфични потребности

Стимулирайки равнопоставеността и приобщаването, Програма „Еразъм+“ предлага допълнителна финансова подкрепа за участие в мобилност на студенти със специфични нужди. За допълнително финансиране могат да кандидатстват студенти на СУ „Св. Климент Охридски“ със специални потребности като: умствени, когнитивни, обучителни, физически, сетивни или други увреждания, образователни затруднения, хронични здравни проблеми, тежки заболявания или психиатрични състояния.

Процедура за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища/консорциуми със специални нужди по Програма “Еразъм+”

Формуляр за кандидатстване за допълнително финансиране на студенти и персонал със специални нужди от висшите училища по Програма „Eразъм+” за академичната 2019/2020 г.

 

За въпроси и информация:
Отдел „Международно сътрудничество“
Ректорат, ет. 1, стая 5, 15А
e-mail: intern@admin.uni-sofia.bg
тел.: 02/ 9308220