Студентска харта Еразъм+

Хартата съдържа Вашите права и задължения, както и информация за това какво можете да очаквате от изпращащата и приемащата организация на всеки етап от дейностите Ви в рамките на програма „Еразъм+“.

Студентска харта „Еразъм+“