Документи

1. ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

1.1. Документи за кандидатстване

 • Заявление за мобилност с цел преподаване (изтегли)
 • Допълнителни документи, изискуеми от различните факултети

1.2. Доклад и заповед за командировка (изтегли)

1.3. Документи за отчет

 • Сертификат от приемащата институция, удостоверяващ продължителността на престоя и осъществения преподавателски хорариум по време на пребиваването – минимум 8 часа
 • Транспортни документи – билети за пътуването, бордни карти, вътрешен транспорт
 • Mobility Agreement с цел преподаване, подписан от трите страни (изтегли)
 • Попълнена електронна форма за отчет, изпратена от Европейската Комисия след осъществяване на мобилността
2. ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

2.1. Документи за кандидатстване

 • Заявление за мобилност с цел обучение (изтегли)
 • Допълнителни документи, изискуеми от различните факултети

2.2. Доклад и заповед за командировка (изтегли)

2.3. Документи за отчет

 • Сертификат от приемащата институция, удостоверяващ продължителността на престоя
 • Транспортни документи – билети за пътуването, бордни карти, вътрешен транспорт
 • Mobility Agreement с цел обучение, подписан от трите страни (изтегли)
 • Попълнена електронна форма за отчет, изпратена от Европейската Комисия след осъществяване на мобилността