Мобилности между програмни страни

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители от висшите учебни заведения в страната. Мобилността може да бъде осъществена в друга европейска страна-участничка в програмата и е с продължителност между 2 (без дните за път) и 5 дни.

Моля, запознайте се подробно с условията на програмата, критериите за селекция, мобилностите във Вашия факултет и необходимите документи.

Подаването на кандидатури и провеждането на конкурси за преподавателска мобилност в програмни държави се извършват във всеки отделен факултет. Повече информация може да бъде получена от съответния факултетен координатор.