Мобилности между програмни и партниращи страни

През настоящата 2018/2019 академична година СУ “Св. Климент Охридски” изпълнява два проекта по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“:

  • Договор № 2018-1-BG01-KA107-047365 за академичните 2018/2020 г. Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 55 студентски и 56 преподавателски мобилности, с общ бюджет 364 310 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 10 факултета от СУ (БФ, ФКНФ, СтФ, ФП, ГГФ, ИФ, ЮФ, ФМИ, ФФ и ФСлФ) с 18 университети-партньори от 12 държави извън Европейския съюз.

  • Договор № 2017-1-BG01-KA107-036050 за академичните 2017/2019 г. Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 78 студентски и 94 преподавателски мобилности, с общ бюджет 507 140 евро. Мобилностите са предвидени по договори на 9 факултета от СУ (БФ, ФФ, ФКНФ, ФМИ, ФСлФ, ГГФ, ИФ, СтФ и ЮФ) с 27 университети-партньори от 19 държави извън Европейския съюз.

Подробна информация е изпратена до факултетните Еразъм координатори на горепосочените факултети и ще бъде публикувана скоро на сайта на Програма “Еразъм+” на СУ.