Брой мобилности по факултети

факултет квоти /брой мобилности/ 2018-2019
ИФ 5
ФФ 12
ФКНФ 13
ФСлФ 13
ЮФ 15
ФП 2
ФНПП 1
ФЖМК 4
БгФ 1
СтФ 11
ФМИ 3
ФзФ 1
ФХФ 1
БФ 2
ГГФ 2
ОБЩО 86