Мобилности между програмни страни

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители от висшите учебни заведения в страната. Мобилността може да бъде осъществена в друга европейска страна-участничка в програмата и е с продължителност между 2 и 5 дни (без дните за път).

За учебната 2017/2018 година Центърът за развитие на човешките ресурси одобри за СУ “Св. Климент Охридски” 74 мобилности на персонала по програма “Еразъм+”, КД1.

Моля запознайте се подробно с условията на програмата, критериите за селекция, мобилностите във Вашия факултет и необходимите документи за кандидатстване.

Контакти
Отдел “Международна дейност и протокол”
бул. “Цар Освободител” 15, Ректорат, стая 5
тел: 02/9308220; 9308700
Ирена Атанасова и Цветан Богданов