Брой мобилности по факултети

факултет квоти /брой мобилности/ за 2017/2018 г.
ИФ 4
ФФ 11
ФКНФ 10
ФСлФ 13
ЮФ 11
ФП 2
ФНПП 1
ФЖМК 3
БгФ 1
СтФ 9
ФМИ 3
ФзФ 1
ФХФ 1
БФ 2
ГГФ 2
ОБЩО 74