Документи

1. ДОКМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

1.1. Документи за кандидатстване

1.2. Документи за отчет

  • Сертификат от приемащата институция, удостоверяващ продължителността на престоя и осъществения преподавателски хорариум по време на пребиваването – минимум 8 часа
  • Транспортни документи – билети за пътуването, бордни карти, вътрешен транспорт
  • Mobility Agreement с цел преподаване
  • Попълнена електронна форма за отчет, изпратена от Европейската Комисия след осъществяване на мобилността

2. ДОКУМЕНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

2.1. Документи за кандидатстване

2.2. Документи за отчет

  • Сертификат от приемащата институция, удостоверяващ продължителността на престоя
  • Транспортни документи – билети за пътуването, бордни карти, вътрешен транспорт
  • Mobility Agreement с цел обучение
  • Попълнена електронна форма за отчет, изпратена от Европейската Комисия след осъществяване на мобилността