Еразъм+ за преподаватели

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители на СУ “Св. Климент Охридски” във висши учебни заведения, както в програмни, така и в партниращи страни.

Контакти
Отдел “Международна дейност и протокол”
бул. “Цар Освободител” 15, Ректорат, стая 5
тел: 02/9308220; 9308700
Ирена Атанасова и Цветан Богданов