Еразъм+ за преподаватели

Програма “Еразъм+” предоставя възможност за мобилност с цел обучение или преподаване на преподаватели/служители на СУ “Св. Климент Охридски” във висши учебни заведения, както в програмни, така и в партниращи страни.