Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2020/2021 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2020/2021 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу: Информация и указания за кандидатстване Заявление за кандидатстване (образец...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Резултатиот конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 година Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2020/2021 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги,...

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 учебна година. Указания за кандидатстване Заявление Покана Декларация за докторанти в редовна форма на обучение Краен срок за кандидатстване: 15...

Съобщение за студентите, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм+“

Последна актуализация на съобщението: 1 април 2020 г.Уважаеми Еразъм студенти, Във връзка с усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и с цел опазване на Вашето здраве, в случай че имате притеснения относно престоя си в държавата, в която се намирате в момента, следва незабавно...

Съобщение във връзка с конкурса за мобилност с цел обучение (обновено: 23 март 2020 г.)

Съобщение във връзка с конкурса за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 годинаУважаеми кандидати, Във връзка със заповедта на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), отдел „Международно сътрудничество“ отменя всички...

Резултати от конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2019/2020 г. (втора покана)

Уважаеми колеги, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за академичната 2019/2020 година по програма „Еразъм+“. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ Преподавателите, одобрени за мобилност, трябва да се свържат с отдел „Международно сътрудничество“ (Ректорат, Южно крило, стая 5) за...

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи, в зависимост от факултета, в който...

Еразъм+ ден в Софийския университет

На 14 януари 2020 г., вторник, в СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе информационно събитие, посветено на програма “Еразъм+”. Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с партньорските университети, както и с условията и реда за кандидатстване. Информационният ден ще се проведе...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2019/2020 г. (втора селекция)

Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 година (втора селекция)   Уважаеми студенти и докторанти, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2019/2020 г. по Програма...

Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави (втора покана)

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2019/2020   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът за мобилност в партниращи държави, финансиран по Програма „Еразъм+”, предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+”....