Резултати от конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави, 2021/2022

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Академичнa годинa 2021/2022 ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ Одобрени кандидати: Входящ номер Приемащ университет Вх. номер: 1/06.11.2021. Moscow City University Вх. номер: 2/12.11.2021. Universidade Jean Piaget de Cabo Verde Вх....

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2021/2022 академична година

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ през през летния семестър на академичнaта 2021/2022 годинa ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ Одобрени кандидати: № Входящ номер Приемащ университет 1. Вх. номер: 1/11.11.2021. Moscow...

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2021/2022

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2022 г. до 30 септември 2022 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2021/2022 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2021/2022 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2021/2022 година. Може да се запознаете с поканата и условията...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академична година 2021/2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2021/2022 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2021/2022 година по Програма Еразъм+ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията (вж. списъка с резултати). СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИВажно! Моля в срок до 25 октомври,...

Конкурс за студенти-посланици на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ в Софийски университет през летния семестър на 2021/2022 г.

(English version below) Какво представлява програмата? Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2021/2022 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2021/2022 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу: Информация и указания за кандидатстване Заявление за кандидатстване (образец 1) Университети,...

Резултати от конкурс за преподавателска мобилност в университети от партниращи държави

Уважаеми колеги, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел преподаване в университети от партниращи държави за академична година 2020/2021/2022 по програма „Еразъм+“. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ Преподавателите, одобрени за мобилност, трябва да се свържат с отдел „Международно сътрудничество“ (Ирена Атанасова и Цветан...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2021/2022 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение в партниращи държави през академичната 2021/2022 година по програма „Еразъм+“ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ВАЖНО! Необходимо е всички одобрени кандидати да се свържат с координаторите по...