Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г.

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2023 г. до 30 септември 2024 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 академична годинa

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕВ ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ през академичнaта 2023/2024 годинa Резултатите от конкурса за мобилност можете да намерите тук. ВАЖНО! Необходимо е одобрените кандидати да се свържат в срок до 3 работни дни...

Приключи Смесената интензивна програма „Стратегии за самостоятелно учене в цифрова среда“

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ взе участие в Смесената интензивна програма „Стратегии за самостоятелно учене в цифрова среда“ в рамките на Програма Еразъм+. За период от два месеца 7 студенти от СУ се обучаваха онлайн заедно със студенти от Университета по приложни науки в Беловар,...

Продължава успешното сътрудничество между СУ “Св. Климент Охридски” и Университета по икономика в Хюе, Виетнам

Продължава успешното сътрудничество между СУ “Св. Климент Охридски” и Университета по икономика в Хюе, Виетнам. През настоящия семестър двама докторанти от университета се обучават в Стопански факултет на СУ, а в периода 20-26 април 2023 г. на посещение, с цел изнасяне на лекции, е проф....

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемичнa годинa 2023/2024 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през 2023/2024 година. Може да се запознаете с поканата и условията на конкурса тук. Подробна информация относно участващите...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+”

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за интереса към конкурса за студентска мобилност с цел обучение за 2023/2024 г. по Програма “Еразъм+” и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията! Резултатите може да намерите в профилите си в платформата за кандидатстване. Координаторите от отдел “Международно сътрудничество” ще се свържат с Вас...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2022/2023 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемичнa годинa 2022/2023 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2023/2024 г. удължен срок за кандидатстване до 13.03.2023 г., 17:00 ч.

Удължен срок за кандидатстване до 13.03.2023 г., 17:00 ч. СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2023/2024 учебна година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване: Информация и указания за кандидатстване...

Представители от партньорски университети в Португалия и Хърватска бяха на работно посещение в СУ

От 9-ти до 13-ти януари представители на Висшия институт по администрация и езици (ISAL), Португалия и Университета по приложни науки в Беловар, Хърватска бяха на посещение в СУ „Св. Климент Охридски“ за подготовка на курс „Стратегии за самостоятелно учене в цифрова среда“. Курсът има за...

Конкурс за студенти за участие в смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема “Социалната работа по време на криза”

ПОКАНАза кандидатстване за участие вBLENDED INTENSIVE PROGRAMMEпо програма Еразъм+на тема „Социална работа по време на криза –Сравняване на Швеция, България и Германия“ ИНФОРМАЦИЯ: Смесената интензивна програма (BIP) се организира от Департамента по социална работа на Университета в Гьотеборг, Швеция, с участието на студенти и преподаватели...