Резултати от 2-ри конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 година

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към втория конкурс за студентска мобилност с цел практика за 2020/2021 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка) трябва да се свържат с Гергана Тодорова, e-mail: gergana@isic.bg или...

Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2020/2021 г.

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2020/2021 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта...

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г. (втора селекция)

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява втора покана за кандидатстване за практики по Програма Еразъм+. Практиките се  осъществяват в партньорство с Асоциацията за подпомагане на академичната общност (АПАО), като Софийският университет провежда конкурса за селекция, а АПАО финансира одобрените мобилности. Подробна информация...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2020/2021 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ през ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР на 2020/2021 година Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2020/2021 година по...

СУ „Св. Климент Охридски“ спечели два проекта за образователна мобилност по програма „Еразъм+“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ спечели два нови проекта по програма „Еразъм+“, за които бяха сключени договори с Центъра за развитие на човешките ресурси. Проектите се финансират по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Висше образование“.                   По проекта за мобилност на студенти...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2020/2021 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2020/2021 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу: Информация и указания за кандидатстване Заявление за кандидатстване (образец...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Резултатиот конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 година Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2020/2021 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги,...

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2020/2021 учебна година. Указания за кандидатстване Заявление Покана Декларация за докторанти в редовна форма на обучение Краен срок за кандидатстване: 15...

Съобщение за студентите, осъществяващи мобилност по програма „Еразъм+“

Последна актуализация на съобщението: 1 април 2020 г.Уважаеми Еразъм студенти, Във връзка с усложнената обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, и с цел опазване на Вашето здраве, в случай че имате притеснения относно престоя си в държавата, в която се намирате в момента, следва незабавно...

Съобщение във връзка с конкурса за мобилност с цел обучение (обновено: 23 март 2020 г.)

Съобщение във връзка с конкурса за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през академичната 2020/2021 годинаУважаеми кандидати, Във връзка със заповедта на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус), отдел „Международно сътрудничество“ отменя всички...