Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г. (втора селекция)

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2024 г. до 30 септември 2024 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Конкурс за студенти за участие в смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема “Социалната работа по време на криза” – удължен срок до 07.12.2023 г., 17:00 ч.

ПОКАНАза кандидатстване за участие вBLENDED INTENSIVE PROGRAMMEпо програма Еразъм+на тема „Социална работа по време на криза –сравняване на Швеция, България и Германия“ ИНФОРМАЦИЯ: Смесената интензивна програма (BIP) се организира от Факултета по социални науки на Университета за приложни науки в Билефелд, Германия, с участието на...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2023/2024 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2023/2024 година по Програма Еразъм+ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията (вж. списъка с резултати). СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИВажно!Моля в срок до 25 октомври, сряда,...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2023/2024 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс с незаети места за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2023/2024 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу: Информация и указания за кандидатстване Заявление...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2023/2024 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИЧЕТВЪРТА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемичнa годинa 2022/23/2024 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2023/2024 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИТРЕТА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемичнa годинa 2022/23/2024 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2023/2024 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2023/2024 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор в...

Приключи Смесената интензивна програма „Социална работа по време на криза“

Студенти от Факултета по педагогика, специалност “Социални дейности” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ взеха  участие в Смесената интензивна програма „Социална работа по време на криза“ в рамките на Програма Еразъм+. За период от два месеца студентите се обучаваха онлайн заедно със студенти от университетите...

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2023/2024 г.

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2023 г. до 30 септември 2024 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 академична годинa

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕВ ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ през академичнaта 2023/2024 годинa Резултатите от конкурса за мобилност можете да намерите тук. ВАЖНО! Необходимо е одобрените кандидати да се свържат в срок до 3 работни дни...