Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2022/2023 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемичнa годинa 2022/2023 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е...

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2022/2023 (втора селекция)

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2023 г. до 30 септември 2023 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2022/2023 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2022/2023 година по Програма Еразъм+ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията (вж. списъка с резултати). СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИВажно!Моля в срок до 26 октомври, сряда,...

Конкурс за студенти за участие в семинар за виртуален обмен по Програма Еразъм+: удължен срок до 14.11.2022 г., 17:00 ч.

ПОКАНАза кандидатстване за участие в СЕМИНАР ЗА ВИРТУАЛЕН ОБМЕН на тема „Социална работа по време на криза – Сравняване на Швеция, България и Германия“  BLENDED INTENSIVE PROGRAMMEпрограма Еразъм+ ИНФОРМАЦИЯ: Смесената интензивна програма (BIP) се организира от Департамента по социална работа на Университета в Гьотеборг, Швеция,...

ЕРАЗЪМ ДЕН В СУ

Международен отдел на СУ “Св. Климент Охридски” се включва в инициативата #ErasmusDays2022. По време на събитието ще получите информация за възможностите, които предлага Програма “Еразъм+”, както за обучение, така и за практика; кога и как можете да кандидатствате; указания и допълнителни насоки. Кога? 13.10.2022 г., четвъртък,...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2022/2023 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2022/2023 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу: Информация и указания за кандидатстване Заявление за кандидатстване (образец 1) Университети,...

СУ “Св. Климент Охридски” спечели нов проект за кредитна мобилност по програма Еразъм+

СУ “Св. Климент Охридски” спечели нов проект за кредитна мобилност по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование, включващи трети страни, които не са асоциирани към Програмата” (КА171) за академичните 2022/2024 г. Разработеният и подаден от отдел „Международно сътрудничество“ проект предвижда...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2022/2023 година

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2022/2023 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор в...

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2022/2023

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2022 г. до 30 септември 2023 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2022/2023 академична годинa

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕВ ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+през зимния семестър на академичнaта 2022/2023 годинa ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ Одобрени кандидати: № Входящ номер Приемащ университет 1. Вх. номер: 1/05.05.2022. Universidade de Sao Paulo, Brazil ВАЖНО! Необходимо е...