Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2021/2022

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 15 януари 2022 г. до 30 септември 2022 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2021/2022 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2021/2022 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2021/2022 година. Може да се запознаете с поканата и условията...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академична година 2021/2022 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2021/2022 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2021/2022 година по Програма Еразъм+ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията (вж. списъка с резултати). СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИВажно! Моля в срок до 25 октомври,...

Конкурс за студенти-посланици на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ в Софийски университет през летния семестър на 2021/2022 г.

(English version below) Какво представлява програмата? Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2021/2022 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2021/2022 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу: Информация и указания за кандидатстване Заявление за кандидатстване (образец 1) Университети,...

Резултати от конкурс за преподавателска мобилност в университети от партниращи държави

Уважаеми колеги, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел преподаване в университети от партниращи държави за академична година 2020/2021/2022 по програма „Еразъм+“. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ Преподавателите, одобрени за мобилност, трябва да се свържат с отдел „Международно сътрудничество“ (Ирена Атанасова и Цветан...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2021/2022 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение в партниращи държави през академичната 2021/2022 година по програма „Еразъм+“ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ВАЖНО! Необходимо е всички одобрени кандидати да се свържат с координаторите по...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2020/2021 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към третия конкурс за студентска мобилност с цел практика за 2020/2021 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка) трябва да се свържат с Гергана Тодорова, e-mail: gergana@isic.bg или...

Фотоизложба „Еразъм+ със Стопанския факултет на СУ: прозорец към моята Европа“ в парка на НДК

Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски” в партньорство със Столична община, Бюрото на Европейския парламент и Представителството на Европейската комисия в България организира изложба „Еразъм+ със Стопанския факултет на СУ: прозорец към моята Европа“ #FEBA4EU в парковото пространство на НДК в периода 30 април –...