Заминаващи студенти Еразъм+

Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2018/2019 година

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2018/2019 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор...

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 г.

К О Н К У Р С за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за 2018 / 2019 г.   Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+...

Резултати от извънреден конкурс за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летен семестър на 2018/2019

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към извънредния конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2018/2019 година по Програма Еразъм+ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията (вж. списъка тук). Кандидатите, одобрени за...

Еразъм+: обучение и приключение

Научи повече за Еразъм+, как и кога можеш да кандидатстваш, запознай се с Еразъм алумни от СУ, вдъхнови се от техния опит и разбери защо повечето студенти определят своето Еразъм преживяване като “the Adventure of a Lifetime”. Координаторите от Международен отдел и студентите от ESN...

СУ “Св. Климент Охридски” подписа договор по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“

СУ “Св. Климент Охридски” подписа договор 2018-1-BG01-KA107-047365 по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академичните 2018/2020 г. с Центъра за развитие на човешките ресурси. Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 55 студентски и...

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността, условията за кандидатстване и необходимите документи тук. Срок за...

Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2018/2019 година

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2018/2019 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор...

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 г.

К О Н К У Р С за мобилност с цел практика по Програма ЕРАЗЪМ+ за 2018 / 2019 г.   Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика  по програма Еразъм+...

Д-р Мария Хесус Пена Кастро от Университета на Саламанка изнесе цикъл лекции, посветени на културно-историческото развитие на Източен Тимор

В рамките на академичния обмен по програма „Еразъм+“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет се състоя цикъл лекции на тема „Източен Тимор – една „латинска“ страна в Азиатско-тихоокеанския регион“. Доктор Мария Хесус Пена Кастро, преподавател по социална антропология и етномузикология в...

Презентация от информационната среща

Уважаеми студенти, тук може да видите и свалите презентацията от Информационната среща за мобилност с цел обучение 2018/2019 г., проведена на 03 април 2018 г. Надяваме се информацията в нея да Ви бъде полезна и да подпомогне организацията на Вашата мобилност. Желаем Ви успех! Отдел...