Заминаващи студенти Еразъм +

Резултати от извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

Уважаеми кандидати, Резултатите от извънредния конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за летен семестър на 2017/2018 г. може да видите тук. Честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. На 24.10.2017 г., вторник, от 15:00 часа, в...

Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява извънреден конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2017/2018 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи. Указания за...

Internships at the European Organization for Nuclear Research (CERN)

The European Organization for Nuclear Research (CERN) offers full-time paid internships (4-12 months) for students. The programme is a practical training period, where the students get a chance to work on interesting projects. You can view some examples of projects under the following link. It is also possible for...

СУ “Св. Климент Охридски” спечели проект по Програма “Еразъм+” между програмни и партниращи държави

СУ “Св. Климент Охридски” подписа договор № 2017-1-BG01-KA107-036050 по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академичните 2017/2019 г. с Центъра за развитие на човешките ресурси. Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 78 студентски...

Конкурс за мобилност с цел практика по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2017 / 2018 г.

  О Б Я В А за провеждане на конкурс за мобилност с цел практика по ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2017 / 2018 г.   Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел...

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за учебната 2017/2018 г.

Кандидатстването и изборът на студенти и докторанти през 2017 г. ще се извърши чрез електронната платформа http://erasmus.uni-sofia.bg (бутон „Регистрирай се сега“). За достъп до системата студентът / докторантът вписва потребителското си име и парола, които ползва от СУСИ. Системата ще бъде отворена на 22 февруари 2017...

Покана за информационна среща по Програма ЕРАЗЪМ+

Уважаеми студенти и докторанти, На 22 февруари 2017 г., сряда, от  14:00 – 17:00 ч., отдел „Международна дейност и протокол“ организира информационна среща за всички  студенти и докторанти от СУ „Св. Климент Охридски“, на която ще бъдат представени възможностите за осъществяване на студентска мобилност с...

Посещение на представители на СУ в Университета в Хюе, Виетнам

Представители на отдел „Международна дейност и протокол“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ посетиха Университета в Хюе, Виетнам в изпълнение на проект за кредитна мобилност между програмни и партниращи държави по Програма „Еразъм+“ (КД 107). На 14.01.2017 г. г-жа Татяна Цанева (началник отдел МДП) и...

КАЛЕНДАР за провеждане на кампания за мобилност с цел обучение по Програма ЕРАЗЪМ+ програмни държави за академичната 2017/2018 г.

КАЛЕНДАР за провеждане на кампания за мобилност с цел обучение по Програма„ЕРАЗЪМ+“ програмни държави за академичната 2017/2018 година може да видите тук.