Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ   ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2019/2020   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът за мобилност в партниращи държави, финансиран по Програма Еразъм+, предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+”....

Конкурс за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+”

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” за летен семестър на 2019/2020 г. СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2019/2020 година. Моля да се запознаете внимателно...

Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2019/2020 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор...

Седмица, посветена на Програма Еразъм+

В периода 3-7 юни 2019 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на 2nd ERASMUS Staff Training Week “Mobilities without Borders”, организирана от отдел „Международно сътрудничество“. В седмицата, посветена на програма Еразъм+, взеха участие колеги от международните отдели на 16 партньорски университета от 6...

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.

К О Н К У Р С за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.   Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за...

Посещение на Декана на Стопански факултет, доц. д-р Теодор Седларски, в Икономическия университет в гр. Хюе – Виетнам

Деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски посети Икономическия университет в гр. Хюе – Виетнам в рамките на програмата за академичен обмен с партньорски държави “Еразъм+”. Академичната визита е по покана на ректорското ръководство на Икономическия университет в Хюе, което бе на посещение в СУ...

Learning Agreement работилница

Отдел “Международно сътрудничество” организира Learning Agreement работилница за студентите, на които предстои мобилност по Програма “Еразъм+” през учебната 2019/2020 година. На работилницата ще дадем насоки за попълване на документа. Работилницата се организира на следните дати: 11 април (четвъртък) 18 април (четвъртък) 9 май (четвъртък) между 11:00...

Среща с одобрените кандидати по Програма “Еразъм+” за 2019/2020

На 03.04.2019 г., сряда, от 15:00 часа в Аулата ще се проведе информационна среща с одобрените кандидати, на която ще бъде предоставена практическа информация, свързана с реализиране на мобилностите и ще имате възможност да зададете Вашите въпроси. Присъствието е задължително. В случай че не можете...

Ден на АСЕМ – 2019 в СУ “Св. Климент Охридски”

Софийски университет “Св. Климент Охридски” бе домакин на “Ден на АСЕМ-2019 – укрепване на свързаността между Европа и Азия чрез насърчаване на контактите между хората и образователния обмен“. На събитието, организирано от Министерството на външните работи и Софийски университет „Св. Климент Охридски“, присъстваха проф. д-р...

Удължаване на срока за кандидатстване за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“

Уважаеми студенти, във връзка с повишения интерес към кандидатстване за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за учебната 2019/2020 г. Ви уведомяваме, че удължаваме срока за кандидатстване в електронната платформа до 23:59 ч. на 06.03.2019 г. Желаем Ви успех!