Заминаващи студенти Еразъм +

Свободни места за студентска мобилност между програмни и партниращи страни

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява свободни места за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в страни извън ЕС по одобрен Проект № 2017-1-BG01-KA107-036050 – „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академични години 2017...

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи, в зависимост от факултета в който...

Еразъм ден в Софийски университет

Отдел “Международна дейност и протокол” на СУ “Св. Климент Охридски” организира Еразъм ден, на който ще представим програма “Еразъм+” и партньорските ни университети. Ако искате: да разберете какви са възможностите да отидете на мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+”, да научите как да кандидатствате,...

Успешно приключил първи проект с партниращи държави по Еразъм+

Софийски университет “Св. Климент Охридски” приключи и успешно отчете проект № 2015-1-BG01-KA107-014162 по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за периода 2015 – 2017 г. В рамките на проекта бяха финансирани 132 мобилности (63...

Резултати от конкурс за втора селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017/2018 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2017/2018 г. по Програма “Еразъм+” и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор...

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017 / 2018 г.

Уважаеми студенти и докторанти, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява втора селекционна процедура за избор на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за академичната 2017/2018 година. Краен срок за кандидатстване: 24 ноември 2017 г., 17:00 часа. Указания за кандидатстване Заявление Покана...

Резултати от извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

Уважаеми кандидати, Резултатите от извънредния конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за летен семестър на 2017/2018 г. може да видите тук. Честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. На 24.10.2017 г., вторник, от 15:00 часа, в...

Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява извънреден конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2017/2018 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи. Указания за...

Internships at the European Organization for Nuclear Research (CERN)

The European Organization for Nuclear Research (CERN) offers full-time paid internships (4-12 months) for students. The programme is a practical training period, where the students get a chance to work on interesting projects. You can view some examples of projects under the following link. It is also possible for...

СУ “Св. Климент Охридски” спечели проект по Програма “Еразъм+” между програмни и партниращи държави

СУ “Св. Климент Охридски” подписа договор № 2017-1-BG01-KA107-036050 по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академичните 2017/2019 г. с Центъра за развитие на човешките ресурси. Одобреният проект предвижда да бъдат финансирани 78 студентски...