Отдел Международно сътрудничество

КООРДИНАТОРИ “ЕРАЗЪМ+”

ИРЕНА АТАНАСОВА
Началник отдел “Международно сътрудничество” и административен координатор на Програма “Еразъм+”
стая № 5
тел. +359 2/ 930 82 20
i.atanasova@admin.uni-sofia.bg
Координатор студентски практики по КД131

ЦВЕТАН БОГДАНОВ
Оперативен координатор по Програма “Еразъм+”
стая № 5
тел. +359 2/ 930 87 00
tsvetan@admin.uni-sofia.bg
– Координатор преподавателска мобилност по КД131 за факултети ФФ, ФКНФ, ФСлФ, ФНОИ, ФЖМК, СтФ И ГГФ
– Координатор преподавателска мобилност по КД171 за Австралия, Албания, Бразилия, Виетнам, Грузия, Куба, Корея, Ливан, Мексико, Япония,
– Координатор студентски практики по КД131

МИЛЕНА МАТЕЕВА
стая № 15А
тел. +359 2/ 930 84 22
m.mateeva@admin.uni-sofia.bg
– Координатор преподавателска мобилност по КД131 за факултети ИФ, ЮФ, ФП, БгФ, ФМИ, ФзФ, ФхФ, БФ
– Координатор преподавателска мобилност по КД171 за Босна и Херцеговина, Индонезия, Кабо Верде, Казахстан, Мавриций, Мароко, Русия, Сенeгал, Тайланд, Тунис, Украйна, ЮАР

ЖЕНИ ИВАНОВА
стая № 5
тел. +359 2/ 930 82 20
ila@admin.uni-sofia.bg
– Координатор студентска мобилност по КД131 за Кипър, Португалия, Франция, Швеция, Люксембург, Норвегия, Финландия
– Координатор студентска мобилност по КД171 за Бразилия, Мексико, Индонезия, Тайланд, Австралия, Мавриций, Сенегал

ВЕСА ДРАГАНОВА
стая № 5
тел. +359 2/ 930 87 00
vdraganova@admin.uni-sofia.bg
– Координатор студентска мобилност по КД131 за Испания, Полша, Чехия
– Координатор студентска мобилност по КД171 за Украйна, Русия, Казахстан, Грузия, Кабо Верде

НИКОЛ МАРИНОВА
стая № 15А
тел. +359 2/ 930 84 22
nmarinova@admin.uni-sofia.bg
– Координатор студентска мобилност по КД131 за Австрия, Германия, Естония, Литва, Латвия, Словакия, Швейцария
– Координатор студентска мобилност по КД171 за Албания, Босна и Херцеговина, Куба

МИРА ГЕОРГИЕВА
стая № 5
тел. +359 2/ 930 82 20
mgeorgieva@admin.uni-sofia.bg
– Координатор студентска мобилност по КД131 за Белгия, Дания, Гърция, Италия, Словения
– Координатор студентска мобилност по КД171 за Виетнам, Корея

МИКАЕЛА СТАНЧЕВА
стая № 15А
тел. +359 2/ 930 84 22
mstancheva@admin.uni-sofia.bg
– Координатор административно обслужване на входящи студенти по КД131
– Координатор студентска мобилност по КД131 за Румъния, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Турция
– Координатор студентска мобилност по КД171 за Ливан, Мароко

АНТОНИО СТОИЧКОВ
стая № 15А
тел. +359 2/ 930 84 22
astoichkov@admin.uni-sofia.bg
– Координатор административно обслужване на входящи студенти по КД131
– Координатор студентска мобилност по КД131 за Ирландия, Исландия, Нидерландия, Малта, Унгария,
– Координатор студентска мобилност за Transform4Europe Alliance
– Координатор студентска мобилност по КД171 за Тунис

КРИСТИНА СТОЯНОВА
стая № 15А
тел. +359 2/ 930 84 22
kstoyanova@admin.uni-sofia.bg
– Координатор административно обслужване на входящи студенти по КД131