Контакти

Отдел “Международно сътрудничество”

бул. “Цар Освободител” № 15
Южно крило, стаи № 5 и 15A
intern@admin.uni-sofia.bg

Приемни часове за Програма “Еразъм+”
Понеделник – петък, 10:00 – 12:00

Информация за координаторите по държави: тук.

Факултетни Еразъм координатори

Информация за координаторите по факултети: тук.