Tagged: Erasmus+

Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява извънреден конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2017/2018 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи. Указания за...

Информация за практики

Уважаеми студенти, на този линк може да намерите разнообразна информация за предлагани практики от различни международни организации, работещи по Програма ЕРАЗЪМ+.