Category: ОЩЕ

Резултати от конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави, 2021/2022/2023

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Академична година 2021/2022/2023 ГЕОЛОГО-ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ Одобрени кандидати: Входящ номер Приемащ университет Вх. номер: 2/20.04.2022 г. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Вх. номер: 3/20.04.2022 г. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University ФАКУЛТЕТ ПО...

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2022/2023 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемичнa годинa 2022/2023 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през зимния семестър на 2022/2023 година. Може да се запознаете с поканата и условията на конкурса тук. Подробна...

Конкурс за студенти за участие в ANIME BLENDED INTENSIVE PROGRAMME по Програма Еразъм+

ПОКАНАза кандидатстване за участие вANIME BLENDED INTENSIVE PROGRAMMEпрограма Еразъм+ Приемащ университет: Университета на Страсбург, ФранцияПериод на мобилността: – Онлайн обучение – 01.06.2022 г. (1 ден) – Присъствено обучение – от 03.07.2022 г. до 09.07.2022 г. (5 дни мобилност и 2 дни за път) ИНФОРМАЦИЯСмесената интензивна...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2021/2022/2023 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемична година 2021/2022/2023 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е да...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+”

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за интереса към конкурса за студентска мобилност с цел обучение за 2022/2023 г. по Програма “Еразъм+” и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията! Резултатите може да намерите в профилите си в платформата за кандидатстване. Координаторите от отдел “Международно сътрудничество” ще се свържат...

Резултати от конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави, 2021/2022

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ Академичнa годинa 2021/2022 ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ Одобрени кандидати: Входящ номер Приемащ университет Вх. номер: 1/06.11.2021. Moscow City University Вх. номер: 2/12.11.2021. Universidade Jean Piaget de Cabo Verde Вх....

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2021/2022 академична година

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ през през летния семестър на академичнaта 2021/2022 годинa ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ Одобрени кандидати: № Входящ номер Приемащ университет 1. Вх. номер: 1/11.11.2021. Moscow...

Конкурс за студенти-посланици на Алианса „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ в Софийски университет през летния семестър на 2021/2022 г.

(English version below) Какво представлява програмата? Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ обединява седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас...

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2021/2022 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през летния семестър на 2021/2022 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване, посочени по-долу: Информация и указания за кандидатстване Заявление за кандидатстване (образец 1) Университети,...