Category: ОЩЕ

Седмица, посветена на Програма Еразъм+

В периода 3-7 юни 2019 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на 2nd ERASMUS Staff Training Week “Mobilities without Borders”, организирана от отдел „Международно сътрудничество“. В седмицата, посветена на програма Еразъм+, взеха участие колеги от международните отдели на 16 партньорски университета от 6...

Резултати от извънреден конкурс за мобилност с цел обучение по програма Еразъм+ за летен семестър на 2018/2019

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към извънредния конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2018/2019 година по Програма Еразъм+ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията (вж. списъка тук). Кандидатите, одобрени за...