Category: Новини

Конкурс за обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2018/2019 година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността, условията за кандидатстване и необходимите документи тук. Срок за...

Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2018/2019 година

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2018/2019 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор...

Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2018/2019 г.

К О Н К У Р С за мобилност с цел практика по Програма ЕРАЗЪМ+ за 2018 / 2019 г.   Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика  по програма Еразъм+...

Д-р Мария Хесус Пена Кастро от Университета на Саламанка изнесе цикъл лекции, посветени на културно-историческото развитие на Източен Тимор

В рамките на академичния обмен по програма „Еразъм+“ във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет се състоя цикъл лекции на тема „Източен Тимор – една „латинска“ страна в Азиатско-тихоокеанския регион“. Доктор Мария Хесус Пена Кастро, преподавател по социална антропология и етномузикология в...

Презентация от информационната среща

Уважаеми студенти, тук може да видите и свалите презентацията от Информационната среща за мобилност с цел обучение 2018/2019 г., проведена на 03 април 2018 г. Надяваме се информацията в нея да Ви бъде полезна и да подпомогне организацията на Вашата мобилност. Желаем Ви успех! Отдел...

Лекции, посветени на Кабо Верде

Проф. Катарина Кардозо от Университета „Жан Пиаже“ в Република Кабо Верде гостува във Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Тя изнесе цикъл лекции на тема „Кабо Верде – минало, настояще и бъдеще“ в рамките на академичния обмен по програма „Еразъм+“. Присъстващите по време...

График за провеждане на конкурсите за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ програмни държави за академичната 2018/2019 година

Във връзка с обявения конкурс за молибност с цел обучение по Програма “Еразъм+” (програмни държави) за академичната 2018/2019 г. може да се запознаете с графика на провеждане на конкурсите по факултети. В случай че селекцията предвижда интервю с кандидатите, същите следва да се явят в...

Информационна Еразъм среща

Отдел “Международно сътрудничество” на СУ “Св. Климент Охридски” организира информационна Еразъм среща, която има за цел да запознае студентите и докторантите на СУ “Св. Климент Охридски” с практическите насоки, свързани с кандидатсването по настоящата кампания: http://bit.ly/2DY1aWx. 20 февруари, вторник, 15:00 ч Аула, СУ “Св. Климент Охридски” ...

Свободни места за студентска мобилност между програмни и партниращи страни

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява свободни места за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в страни извън ЕС по одобрен Проект № 2017-1-BG01-KA107-036050 – „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академични години 2017...

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи, в зависимост от факултета в който...