Category: Новини

Резултати от конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2019/2020 г.

Уважаеми колеги, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за академичната 2019/2020 година по програма „Еразъм+“. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ Резултатите за Факултета по славянски филологии ще бъдат публикувани на 4.11.2019 г., понеделник.  Факултет по славянски филологии –...

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2019/2020 г. (втора селекция)

К О Н К У Р С за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. Втора селекционна процедура Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2019/2020 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2019/2020 година по програма „Еразъм+“ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ Кандидатите, одобрени за мобилност, за които летният семестър на 2019/2020...

Конкурс за мобилност с цел обучение в Албания, Бразилия, Виетнам, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение в партниращи държави (Албания, Бразилия, Виетнам, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония). Допустими кандидати са студенти и докторанти от Софийския университет, които желаят да се обучават в университет-партньор през...

Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ   ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2019/2020   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът за мобилност в партниращи държави, финансиран по Програма Еразъм+, предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+”....

Конкурс за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+”

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” за летен семестър на 2019/2020 г. СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2019/2020 година. Моля да се запознаете внимателно...

Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2019/2020 г. по Програма Еразъм+ и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор...

Седмица, посветена на Програма Еразъм+

В периода 3-7 юни 2019 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“ бе домакин на 2nd ERASMUS Staff Training Week “Mobilities without Borders”, организирана от отдел „Международно сътрудничество“. В седмицата, посветена на програма Еразъм+, взеха участие колеги от международните отдели на 16 партньорски университета от 6...

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.

К О Н К У Р С за мобилност с цел практика по Програма Еразъм+ за учебната 2019/2020 г.   Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за...

Посещение на Декана на Стопански факултет, доц. д-р Теодор Седларски, в Икономическия университет в гр. Хюе – Виетнам

Деканът на Стопанския факултет, доц. д-р Теодор Седларски посети Икономическия университет в гр. Хюе – Виетнам в рамките на програмата за академичен обмен с партньорски държави “Еразъм+”. Академичната визита е по покана на ректорското ръководство на Икономическия университет в Хюе, което бе на посещение в СУ...