Category: Новини

Резултатите от конкурса за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” 2021/2022 ще бъдат публикувани на 6.12.2021 г.

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за летния семестър на 2024/2025 академична година

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИпрез втория семестър на академичната 2024-2025 годинаПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът предоставя възможност за обучение на студенти и докторанти от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+“ в партнираща държава.  Обучението може да се проведе през...

Конкурс за студенти за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „Ancient Mesopotamia: Languages, History and Culture“

ПОКАНАза кандидатстване за участие вBLENDED INTENSIVE PROGRAMME по програма Еразъм+на тема „Ancient Mesopotamia: Languages, History and Culture“ ИНФОРМАЦИЯ:Организатор – Яшки университет „Александър Йоан Куза”, РумънияПартньори – ИФ и ФКНФ СУ „Св. Климент Охридски“, Университета в Гданск, Полша, Университета в Инсбрук, Австрия, Университета в Триер, АвстрияДейности...

Студенти от специалност „Скандинавистика” взеха участие в Смесената интензивна програма „Norwegian Culture and Identity”

Студенти от специалност „Скандинавистика” взеха участие в Смесената интензивна програма “Norwegian Culture and Identity” в рамките на Еразъм+. Програмата беше организирана от Университета в Клуж-Напока, Румъния и в нея се включиха още студенти, изучаващи норвежки език и култура към Университета във Виена, Австрия и Университета...

В СУ “Св. Климент Охридски” се проведе Смесената интензивна програма „Стратегии за самостоятелно учене в цифрова среда“

В Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Смесената интензивна програма „Стратегии за самостоятелно учене в цифрова среда“ в рамките на Програма Еразъм+. За период от два месеца студенти от Университета по приложни науки в Беловар, Хърватска се обучаваха заедно със студенти от Висшия институт...

Конкурс за практики по Програма “Еразъм+” 2024/2025 г.

Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за практики по Програма “Еразъм+”. Практиката може да бъде проведена в периода от 1 септември 2024 г. до 30 септември 2025 г. Подробна информация относно възможностите за провеждане на практиките, условията за кандидатстване и приложените...

Студенти от специалност „Европеистика” взеха участие в Смесената интензивна програма „Bridging borders: Exploring intercultural differences in language use and cultural norms”

Студенти от специалност „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски” взеха участие в Смесената интензивна програма „Bridging borders: Exploring intercultural differences in language use and cultural norms” в рамките на Програма Еразъм +. В продължение на два месеца студентите се обучаваха онлайн заедно със студенти от...

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 и 2024/2025 академични години

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ ЗА ДОКТОРАНТИС ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемични години 2023/2024 и 2024/2025 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през 2023/2024 и 2024/2025 академични години. Може да се запознаете с поканата и условията...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2023/24/2025 академични години

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемични години 2023/24/2025 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАПроектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е да...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г.

От 27.03.2024 г. резултатите от конкурса за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г. са налични в платформата за кандидатстване. Достъпът се осъществява с потребителско име и парола от СУСИ. Одобрените студенти и докторанти трябва да следят университетския си имейл адрес (включително...

Конкурс за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „THE ENLARGEMENT PROCESS OF THE EU“

ПОКАНАза кандидатстване за участие вСМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМАпо програма Еразъм+ на тема„THE ENLARGEMENT PROCESS OF THE EU“ ИНФОРМАЦИЯ:Координатор: Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока Румъния Партньорски университети: •    Andrássy University Budapest – Hungary •    Charles University – Czech Republic •    Comenius University in Bratislava – Slovakia •    Metropolitan...