Author: admin

Еразъм+ ден в Софийския университет

На 14 януари 2020 г., вторник, в СУ “Св. Климент Охридски” ще се проведе информационно събитие, посветено на програма “Еразъм+”. Студентите и докторантите ще имат възможност да се запознаят с партньорските университети, както и с условията и реда за кандидатстване. Информационният ден ще се проведе...

Резултати от конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2019/2020 г. (втора селекция)

Резултати от конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма Еразъм+ за 2019/2020 година (втора селекция)   Уважаеми студенти и докторанти, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2019/2020 г. по Програма...

Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави (втора покана)

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ВТОРА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2019/2020   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът за мобилност в партниращи държави, финансиран по Програма „Еразъм+”, предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+”....

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за летен семестър 2019/2020 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение в партниращи държави за летния семестър на академичната 2019/2020 година по програма „Еразъм+“ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ ВАЖНО! Необходимо е в най-кратък срок всички...

Резултати от конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави за 2019/2020 г.

Уважаеми колеги, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за академичната 2019/2020 година по програма „Еразъм+“. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ Резултатите за Факултета по славянски филологии ще бъдат публикувани на 4.11.2019 г., понеделник.  Факултет по славянски филологии –...

Конкурс за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за 2019/2020 г. (втора селекция)

К О Н К У Р С за мобилност с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. Втора селекционна процедура Уважаеми студенти и докторанти, СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по програма...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за летен семестър 2019/2020 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за мобилност с цел обучение за летния семестър на академичната 2019/2020 година по програма „Еразъм+“ и честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИ Кандидатите, одобрени за мобилност, за които летният семестър на 2019/2020...

Конкурс за мобилност с цел обучение в Албания, Бразилия, Виетнам, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение в партниращи държави (Албания, Бразилия, Виетнам, Грузия, Израел, Мароко, Мексико, Русия, Сърбия, Украйна и Япония). Допустими кандидати са студенти и докторанти от Софийския университет, които желаят да се обучават в университет-партньор през...

Конкурс за преподавателска мобилност в партниращи държави

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ   ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Академичнa годинa 2019/2020   ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА Проектът за мобилност в партниращи държави, финансиран по Програма Еразъм+, предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университет-партньор по Програма „Еразъм+”....

Конкурс за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+”

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” за летен семестър на 2019/2020 г. СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2019/2020 година. Моля да се запознаете внимателно...