Author: skavka

График за провеждане на конкурсите за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ програмни държави за академичната 2018/2019 година

Във връзка с обявения конкурс за молибност с цел обучение по Програма “Еразъм+” (програмни държави) за академичната 2018/2019 г. може да се запознаете с графика на провеждане на конкурсите по факултети. В случай че селекцията предвижда интервю с кандидатите, същите следва да се явят в...

Информационна Еразъм среща

Отдел “Международно сътрудничество” на СУ “Св. Климент Охридски” организира информационна Еразъм среща, която има за цел да запознае студентите и докторантите на СУ “Св. Климент Охридски” с практическите насоки, свързани с кандидатсването по настоящата кампания: http://bit.ly/2DY1aWx. 20 февруари, вторник, 15:00 ч Аула, СУ “Св. Климент Охридски” ...

Свободни места за студентска мобилност между програмни и партниращи страни

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява свободни места за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ в страни извън ЕС по одобрен Проект № 2017-1-BG01-KA107-036050 – „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за академични години 2017...

Конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през академичната 2018/2019 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи, в зависимост от факултета в който...

Еразъм ден в Софийски университет

Отдел “Международна дейност и протокол” на СУ “Св. Климент Охридски” организира Еразъм ден, на който ще представим програма “Еразъм+” и партньорските ни университети. Ако искате: да разберете какви са възможностите да отидете на мобилност с цел обучение по програма “Еразъм+”, да научите как да кандидатствате,...

Успешно приключил първи проект с партниращи държави по Еразъм+

Софийски университет “Св. Климент Охридски” приключи и успешно отчете проект № 2015-1-BG01-KA107-014162 по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за периода 2015 – 2017 г. В рамките на проекта бяха финансирани 132 мобилности (63...

Резултати от конкурс за втора селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017/2018 г.

Уважаеми кандидати, Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2017/2018 г. по Програма “Еразъм+” и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията. Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор...

Конкурс за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017 / 2018 г.

Уважаеми студенти и докторанти, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява втора селекционна процедура за избор на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за академичната 2017/2018 година. Краен срок за кандидатстване: 24 ноември 2017 г., 17:00 часа. Указания за кандидатстване Заявление Покана...

Резултати от извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

Уважаеми кандидати, Резултатите от извънредния конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+ за летен семестър на 2017/2018 г. може да видите тук. Честитим на всички, които преминаха успешно селекцията. На 24.10.2017 г., вторник, от 15:00 часа, в...

Извънреден конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел обучение по Програма “Еразъм+” за летен семестър на учебната 2017/2018 г.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява извънреден конкурс за селекция на кандидати за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ през летния семестър на академичната 2017/2018 година. Моля да се запознаете внимателно с възможностите за осъществяване на мобилността, указанията за кандидатстване и необходимите документи. Указания за...