Author: admin

Конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави за 2023/2024 и 2024/2025 академични години

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ ЗА ДОКТОРАНТИС ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемични години 2023/2024 и 2024/2025 СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение в партниращи държави в рамките на Програма „Еразъм+“ през 2023/2024 и 2024/2025 академични години. Може да се запознаете с поканата и условията...

Конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2023/24/2025 академични години

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ В ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИПЪРВА ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕАкадемични години 2023/24/2025 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТАПроектът е финансиран по Програма Еразъм+ (Ключова дейност 1) и предоставя възможност за краткосрочна мобилност на преподаватели от Софийския университет в университети от партниращи държави. Целта на мобилността е да...

Резултати от конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г.

От 27.03.2024 г. резултатите от конкурса за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г. са налични в платформата за кандидатстване. Достъпът се осъществява с потребителско име и парола от СУСИ. Одобрените студенти и докторанти трябва да следят университетския си имейл адрес (включително...

Конкурс за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „THE ENLARGEMENT PROCESS OF THE EU“

ПОКАНАза кандидатстване за участие вСМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМАпо програма Еразъм+ на тема„THE ENLARGEMENT PROCESS OF THE EU“ ИНФОРМАЦИЯ:Координатор: Университета „Бабеш-Боляй“ в Клуж-Напока Румъния Партньорски университети: •    Andrássy University Budapest – Hungary •    Charles University – Czech Republic •    Comenius University in Bratislava – Slovakia •    Metropolitan...

Конкурс за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „Sources of an Integrative Bioethics in the History of Philosophy“ – УДЪЛЖЕН СРОК ДО 08.04.2024 Г., 17:00 Ч.

ПОКАНАза кандидатстване за участие вСМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМАпо програма Еразъм+ на тема„SOURCES OF AN INTEGRATIVE BIOETHICS IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY“ ИНФОРМАЦИЯ:Координатор: Университета Аристотел в Солун, Гърция Описание:Биоетиката успя да се утвърди като академична дисциплина през миналия 20 век. И през 2024 г. концепцията за интегративна...

Конкурс за студенти за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „Mythical Thrace“

ПОКАНАза кандидатстване за участие вСМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМАпо програма Еразъм+на тема„Mythical Thrace“ ИНФОРМАЦИЯ: Координатор: Democritus University of Thrace, ГърцияПартньори: 10 европейски университетаИме на Смесената интензивна програма (Blended Intensive Programme/BIP): „Mythical Thrace“ Описание:Основната цел на програмата е да подчертае културното богатство на региона на Тракия и да...

Конкурс за студенти и докторанти за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „BEYOND BORDERS“

ПОКАНАза кандидатстване за участие вСМЕСЕНА ИНТЕНЗИВНА ПРОГРАМАпо програма Еразъм+на темаBEYOND BORDERST4EU WEEK СУ “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за участие в Смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“, организирана в рамките на европейския алианс Transform4Europe. Смесената интензивна програма ще се проведе от 20-ти до 24-ти...

Предстои обявяване на конкурс за участие в смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“

Предстои обявяване на конкурс за участие в Смесена интензивна програма на тема „BEYOND BORDERS“, организирана в рамките на европейския алианс Transform4Europe. Смесената интензивна програма ще се проведе от 20-ти до 24-ти май в университетите на Триест, Италия и Копер, Словения. Темите на програмата са: KNOWLEDGE...

Резултати от конкурс за мобилност с цел преподаване в партниращи държави за 2023/2024 академична година

РЕЗУЛТАТИОТ КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕВ ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+Академичнa годинa 2023/2024 Резултатите от конкурса можете да видите тук. Моля одобрените кандидати да се свържат с отдел „Международно сътрудничество“ (erasmus@admin.uni-sofia.bg) за уточняване на подробностите по осъществяване на мобилността.

Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г. – УДЪЛЖЕН СРОК ДО 13.03.2024 Г., 17:00 Ч.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2024/2025 учебна година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване: Информация и указания за кандидатстване Университети, за които може да кандидатствате: Биологически факултет Богословски...