Конкурс за студенти за участие в Смесена интензивна програма по Програма Еразъм+ на тема „Ancient Mesopotamia: Languages, History and Culture“ – удължен срок до 22.07.2024 г., 17:00 ч.

You may also like...