Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г. – УДЪЛЖЕН СРОК ДО 13.03.2024 Г., 17:00 Ч.

СУ „Св. Климент Охридски“ обявява конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ през 2024/2025 учебна година. Моля да се запознаете с възможностите за осъществяване на мобилността и условията за кандидатстване: Информация и указания за кандидатстване Университети, за които може да кандидатствате: Биологически факултет Богословски … Continue reading Конкурс за мобилност с цел обучение по програма „Еразъм+“ за 2024/2025 г. – УДЪЛЖЕН СРОК ДО 13.03.2024 Г., 17:00 Ч.