Софийски университет „Св. Климент Охридски“ организира Смесена интензивна програма „Насърчаване на междуезиковото разбиране в сферата на висшето образование“

You may also like...