СУ “Св. Климент Охридски” подписа договор по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонала в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“

You may also like...