График за провеждане на конкурсите за мобилност с цел обучение по Програма „Еразъм+“ програмни държави за академичната 2018/2019 година

Във връзка с обявения конкурс за молибност с цел обучение по Програма “Еразъм+” (програмни държави) за академичната 2018/2019 г. може да се запознаете с графика на провеждане на конкурсите по факултети.

В случай че селекцията предвижда интервю с кандидатите, същите следва да се явят в посоченото време и място на конкурса.

В случай че селекцията предвижда класиране на избраните студенти по документи, от кандидатите не се изисква присъствие по време на провеждане на конкурса.

You may also like...