Успешно приключил първи проект с партниращи държави по Еразъм+

Софийски университет “Св. Климент Охридски” приключи и успешно отчете проект № 2015-1-BG01-KA107-014162 по програма Еразъм+ „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между Програмни и Партниращи държави“ за периода 2015 – 2017 г.

В рамките на проекта бяха финансирани 132 мобилности (63 студентски и 69 преподавателски) по договори с 19 чуждестранни университета от 14 партниращи държави (Албания, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Израел, Казахстан, Република Корея, Непал, Сърбия, Украйна, САЩ, Виетнам и Мексико). В проекта участваха 7 факултета от Софийския университет – ФФ, ФКНФ, БФ, ФХФ, ФП, ИФ, ФСлФ.

Общата стойност на проекта е 419,560 евро.

You may also like...