Резултати от конкурс за втора селекция на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017/2018 г.

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за проявения интерес към конкурса за студентска мобилност с цел практика за 2017/2018 г. по Програма “Еразъм+” и честитим на всички колеги, които преминаха успешно селекцията.

Одобрените кандидати (вж. списъка по-долу) трябва да се свържат с г-жа Диляна Налджиева, Програмен координатор в АПАО, тел.: 02/962 59 18, e-mail: didi@isic.bg, адрес: гр. София, Студентски град, бл. 61Б, уеб-сайт: www.isic.bg, за уточняване на подробностите, свързани с предоставяне на допълнителни документи (вкл. оригинал на Letter of Invitation) преди началото на мобилността.

Списък на одобрените кандидати

Международен отдел ще предостави на АПАО протоколите от проведените конкурси и копията от Letter of Invitation. Финансирането на мобилностите се осъществява от АПАО, като се обръщаме към Вас с молба да съблюдавате изискванията на колегите, свързани с подписването на Договорите за мобилност, реализирането и отчитането на мобилностите.

Моля кандидатите да имат предвид, че Traineeship Agreement се подписва задължително от Факултетния Еразъм координатор, като при необходимост в Международен отдел ще бъде поставен печат на Програма “Еразъм+”.

Всички документи, които са подадени за участие в конкурса, ще бъдат съхранявани от отдел „Международна дейност и протокол“ на СУ.

ВАЖНО! Кандидатите, одобрени за мобилност с цел практика след завършване на висшето образование/защита на докторантура (recent graduate), могат да осъществят практиката САМО след като са положили успешно държавните изпити/или са защитили димпломната си работа/или са защитили успешно докторантурата. Преди началото на мобилността, кандидатите трябва да представят в АПАО и в Международен отдел на СУ документ,  удостоверяващ това обстоятелство.

На 11.12.2017 г., понеделник, от 16:30 часа, в зала 1, Ректорат, ще се проведе информационна среща с одобрените кандидати, на която ще присъства и г-жа Налджиева от АПАО. Моля всички одобрени кандидати да присъстват на срещата, на която ще бъде предоставена практическа информация, свързана с реализиране на мобилностите.

Желаем Ви успех!

Отдел „Международна дейност и протокол“

You may also like...