Конкурс за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за 2017 / 2018 г.

Уважаеми студенти и докторанти,

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ обявява втора селекционна процедура за избор на студенти и докторанти за мобилност с цел практика по Програма “Еразъм+” за академичната 2017/2018 година.

Краен срок за кандидатстване: 24 ноември 2017 г., 17:00 часа.

Указания за кандидатстване

Заявление

Покана

Декларация за докторанти в редовна форма на обучение

Може също да видите някои предложения за практика тук.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

Отдел „Международна дейност и протокол“
СУ „Св. Климент Охридски“
e-mail: ttsaneva@admin.uni-sofia.bg
тел.: 02/ 9308416, 9308220

You may also like...